Wspieramy odważne projekty
przedsiębiorców społecznych

Zainwestowaliśmy

0

Jesteśmy pierwszym w Polsce funduszem social venture capital (SVC). Fundusz Kapitałowych Inwestycji Społecznych Sp. z o.o. (FKIS) został utworzony w roku 2018 w ramach projektu finansowanego z funduszy UE (PO WER) i ze środków swojego akcjonariusza – Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA dla realizacji inwestycji SVC. Inwestycje FKIS wzmacniają kapitały własne polskich podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność biznesową (w ramach działalności gospodarczej lub odpłatnej). ULOTKA FKIS DO POBRANIA