Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA non profit sp. z o.o.

Działalność

Wczesna edukacja i opieka,
usługi opiekuńcze dla osób starszych

Rok inwestycji

2020

Instrument 

Wejście kapitałowe

Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA non profit sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA non profit sp. z o.o. powstało w wyniku realizacji projektu OWES Boris. Jedynym udziałowcem była wówczas Fundacja im. Św. Michała Archanioła. Początkowo przedmiotem działalności spółki było prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla 10 dzieci w wieku 2-4 lat w wymiarze 4 godzin dziennie oraz świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych. Od lutego 2018 forma opieki nad dziećmi została zmieniona na sformalizowany dwujęzyczny żłobek. Dodatkowo stopniowo były rozwijane usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania. W grudniu 2018 roku podjęto decyzję o przystąpieniu do Programu Maluch+ 2019 w celu utworzenia żłobka przeznaczonego dla 75 dzieci, który ruszył od 1 września 2019 roku przy pełnej obsadzie zarówno kadry jak również dzieci.  Od lutego  2021 zostało uruchomione Specjalne Przedszkole Terapeutyczne Odkrywcy Talentów – dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, placówka docelowo przeznaczona jest dla 40 dzieci. Jest to wyjątkowe miejsce dla wyjątkowych dzieci! Dzieci ze szczególnymi wymaganiami edukacyjnymi, dzieci z niepełnosprawnościami realizują edukację przedszkolną w kameralnych grupach liczących maksymalnie 5 dzieci, placówka realizuje bogaty program terapeutyczny oraz zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Facebook