UNICORNUM Kupuj i Pomagaj

Działalność

 wsparcie 

Rok inwestycji

2023

Instrument 

Pożyczka podporządkowana

Spółka Non-profit UNICORNUM zarządza platformą internetową Kupuj i pomagaj, która jest bezpłatnym narzędziem służącym do zbierania środków na leczenie i rehabilitację dla osób
z niepełnosprawnościami, ich rodzin i przyjaciół. Środki pozyskiwane są od firm komercyjnych oferujących
w internecie produkty konsumentom indywidualnym. 

Więcej: https://www.kupujipomagaj.pl/