Spółdzielnia Socjalna Słomiany Dom

Działalność

budownictwo ekologiczne

Rok inwestycji

2023

107083633_1505542892978632_8282186911008894766_n

Instrument 

Pożyczka podporządkowana

Misją Spółdzielni Słomiany Dom jest budowa budynków charakteryzującym się minimalnym  negatywnym wpływem na środowisko w całym cyklu życia budynku, począwszy od jego budowy, poprzez eksploatację, aż do jego rozbiórki. Jest to istotne ponieważ, według szacunków ONZ, budynki odpowiadają za ok. 40% światowego zużycia energii i emisji CO2. Założyciele Spółdzielni postanowili przetestować niszowy nurt, obecny w światowym budownictwie od wielu lat, polegający na wykorzystaniu materiałów lokalnie dostępnych i niskosprzetworzonych. Kluczowe było szerokie wykorzystanie materiałów opartych o jednoroczne surowce roślinne takie jak słoma, które według powszechnie przyjętej metodologii charakteryzują się ujemnym śladem węglowym i są traktowane jako swoisty magazyn dwutlenku węgla w okresie życia budynku. W ten sposób można kompensować wykorzystanie energochłonnych materiałów takich jak cement (sama produkcja cementu odpowiada za 8% światowych emisji). Celem długookresowym Spółdzielni jest doprowadzenie jakości wykonywanych budynków do poziomu odpowiadającemu obecnym standardom budowlanym, a następnie próba skalowania działalności.

Więcej: https://slomianydom.eu/