Spółdzielnia Socjalna Progres

Działalność 

Opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna

Rok inwestycji

2020

Instrument

Pożyczka podporządkowana

Spółdzielnia Socjalna Progres oferuje dwie wiodące grupy usług:

  1. usługi opiekuńcze dla osób starszych, w miejscu zamieszkania podopiecznych, zlecone przez OPS w Tucholi,
  2. terapie dzieci z zaburzeniami w rozwoju prowadzone przez zespół psychologów, pedagogów, logopedów oraz fizjoterapeutów.

Spółdzielnia oferuje także inne usługi dla dorosłych typu fizjoterapia, masaże, terapia rodzinna, terapia uzależnień, terapia psychologiczna, biofeedback. Spółdzielnia zatrudnia ok. czterdzieści dwie osoby.

Pożyczka podporządkowana na budowę piętrowego budynku na posiadanej przez Spółdzielnię nieruchomości z przeznaczeniem na rozwój działalności Spółdzielni.

Facebook