Lecturus Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego

Lecturus spin-off UW to spółka powołana przez Uniwersytet Warszawski w celu prowadzenia platformy umożliwiającej konsultacje on-line. Spółka wraz z nauczycielami z grupy Superbelfrzy RP stworzyła platformę Lecturus Junior, która przygotowywała młodzież szkół podstawowych oraz średnich do egzaminów ósmoklasisty oraz matury. Spółka  podjęła współpracę z samorządami z mniejszych ośrodków (gminy wiejskie, małe miasta). Owocem takiej współpracy były unikatowe lekcje w przystępnej cenie dostarczane dzieciom i młodzieży z jakością edukacji od UW i Superbelfrów RP. Jednocześnie platforma Lecturus Junior wsparła bezpłatnie edukację dzieci z domów dziecka, pieczy zastępczej, środowisk wiejskich oraz uczniów ze słabym dostępem do wysokiej jakości usług edukacyjnych. 

Pożyczka podporządkowana na rozwój funkcjonalności paltformy Lecturus Junior.

https://www.lecturus.pl/

Ul. Okopowa 56

01-042 Warszawa

Tel. 514 752 328

Email. fkis@tise.pl

Klauzula informacyjna  RODO