O funduszu

Misja

  • Misją Funduszu Kapitałowych Inwestycji Społecznych jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce poprzez inwestycje kapitałowe i quasi-kapitałowe. 

Historia

  • Jesienią 2018 r. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE SA) wygrało konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na tworzenie funduszu typu social venture capital przeznaczonego dla przedsiębiorstw społecznych.
  • Social venture capital (SVC) to sposób działania wykorzystujący model strategii oraz instrumenty venture capital  do finansowania organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych, któregenerują duży wpływ społeczny i efekt finansowy. 
  • Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia, TISE powołało do życia spółkę – Fundusz Kapitałowych Inwestycji Społecznych (Fundusz FKIS), która dokonuje inwestycji.

Inwestorzy

           –  Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (1,3 mln. zł)  działające na rynku od 30 lat. TISE SA jest funduszem udzielającym preferencyjnych pożyczek                  małym i średnim firmom oraz  przedsiębiorstwom społecznym ze środków własnych, europejskich i regionalnych.  Więcej na www.tise.pl