Kwoty i czas trwania inwestycji

Inwestujemy w podmioty ekonomii społecznej na etapie rozwoju, planujące wyraźnie wyodrębnione przedsięwzięcie prowadzące do:
a. zwiększenia skali działalności,
b. podjęcia nowej działalności/ nowej usługi itp.,
c. wejścia na nowe rynki, w tym na rynek komercyjny.

Koniecznym warunkiem brzegowym naszej inwestycji jest choćby podstawowe doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpłatnej. Całkowity budżet inwestycyjny wynosi ok. 11,4 mln zł.