Fundacja Pro Omnis

logo

Działalność

 nad osobami starszymi. Działalność cateringowa

Rok inwestycji

2022

Instrument 

Pożyczka podporządkowana

Fundacja Pro OMNIS zajmuje się opieką nad osobami starszymi (prowadzi Dzienne Domy Pobytu i Kluby Seniora w Bydgoszczy i Toruniu). Od pięciu lat zarządza też trzema bistrami oraz organizuje działalność cateringową dla placówek opiekuńczych. Środki FKIS pozwolą na dostosowanie budynku dawnej piekarni do produkcji gastronomicznej i wyposażenie go w niezbędne urządzenia. W drugim etapie inwestycji Fundacja planuje  rozpoczęcie  nowej działalności w zakresie specjalistycznego cateringu dietetycznego dla osób wymagających opieki długoterminowej.

Więcej: www.proomnis.org.pl