Historia

Jesienią 2018 r. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE SA) zwyciężyło w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na tworzenie funduszu typu social venture capital przeznaczonego dla przedsiębiorstw społecznych.

Social venture capital (SVC) to sposób działania wykorzystujący model strategii oraz instrumenty venture capital  do finansowania organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, któregenerują duży wpływ społeczny i efekt finansowy. 

Do realizacji powyższego przedsięwzięcia, TISE powołało do życia spółkę – Fundusz Kapitałowych Inwestycji Społecznych (Fundusz FKIS), która dokonuje inwestycji.