Inwestorzy

Inwestorami Funduszu są:
–  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, dzięki wkładowi z Europejskiego Funduszu Społecznego (10,1 mln zł) . Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę w zakresie działu administracji rządowej – rozwój regionalny. Ministerstwo odpowiada m.in. za zarządzanie systemem wdrażania Funduszy Europejskich i rozwój regionalny. Więcej na https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (1,3 mln. zł)  działające na rynku od 30 lat. TISE SA jest funduszem udzielającym preferencyjnych pożyczek małym i średnim firmom oraz  przedsiębiorstwom społecznym ze środków własnych, europejskich i regionalnych.  Więcej na www.tise.pl