Kryteria Przedmiotowe

Podmioty ekonomii społecznej mogą aplikować o finansowanie FKIS jeżeli:

a. realizują przedsięwzięcie biznesowo opłacalne w oparciu o mechanizmy rynkowe,
b. chcą realizować przedsięwzięcie generujące przychody pozwalające pokrywać koszty i pozwolić na obsługę oraz spłatę / wyjście z inwestycji SVC,
c. realizują efekty społeczne:

  • integralnie związane z wnioskowanym przedsięwzięciem,
  • stanowiące priorytet inwestycji (przynajmniej na równi z zyskiem),
  • mierzalne przynajmniej dwoma zadeklarowanymi wskaźnikami społecznymi, adekwatnymi do skali inwestycji, z których co najmniej jeden będzie zawierał walkę z wykluczeniem.

d. są przynajmniej samowystarczalne finansowo (przy czym maksymalizacja zysków nie może być celem nadrzędnym), ale nie opierają się na systemie dotacyjno-konkursowym/funduszach publicznych jako podstawowych źródłach finansowani (co nie wyklucza możliwości pozyskiwania przez nie takich środków),