Misja

Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce poprzez inwestycje kapitałowe i quasi-kapitałowe.