Okres inwestycyjny

Okres budowania portfela inwestycyjnego, w którym przyjmujemy zgłoszenia od zainteresowanych PES trwa do 30 czerwca 2023 roku albo do wcześniejszego wyczerpania środków. Zakończenie spłat wszystkich udzielonych pożyczek podporządkowanych oraz wyjście kapitałowe z inwestycji planujemy do końca 2028 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym.