Okres inwestycyjny

Okres budowania portfela inwestycyjnego, w którym przyjmujemy zgłoszenia od zainteresowanych
PES, trwa do 30 czerwca 2023 roku albo do wcześniejszego wyczerpania środków.   Zakończenie spłat wszystkich udzielonych pożyczek podporządkowanych oraz dokonanie wyjścia z dokonanych inwestycji kapitałowych planujemy do połowy 2028 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym.